+31 (0)46 43 73 574 info@horse-transport.nl

Op onze locatie in Echt zijn we helemaal toegerust op het houden van paarden in quarantaine, ongeacht de bestemming. Onze stal voor lang(er) verblijf bestaat uit verschillende, van alle gemakken voorziene compartimenten en elk compartiment kan gescheiden van de rest functioneren als aparte stal voor de quarantainepaarden.

Bloedtesten voor de VS

De quarantaine-eisen en -duur zijn uiteenlopend van aard voor de diverse landen. Voor de Verenigde Staten is overigens geen quarantaine vereist voorafgaand aan vertrek. De paarden kunnen dus gewoon tussen andere paarden staan. Wel zijn er een aantal bloedtesten vereist en voor merrie en hengsten eveneens een test op de geslachtsziekte CEM. Daarnaast moeten alle vaccinaties in orde zijn, worden de paspoorten nagekeken en als alles in orde is, kan het gezondheidscertificaat door de NVWA worden afgegeven. Let hierbij op dat alle vereiste bloedtesten voor dit certificaat voor Nederland in het laboratorium in Lelystad moeten gebeuren, en niet alleen voor de VS maar voor alle landen. Dat is een punt waar het wel eens fout kan gaan.

De vereiste bloedtesten die voor de VS moeten gebeuren, zijn op de ziekten: glanders (kwade droes), dourine, infectieuze anemie en piroplasmose. Paarden moeten vrij zijn van deze aandoeningen. Als ze in de VS worden getest en ze blijken toch positief te zijn, worden ze teruggestuurd.

Lange quarantaine

Voor veel landen geldt dat een quarantaineperiode niet nodig is, maar wel de bloedtesten. Daarnaast zijn er natuurlijk landen die wel een quarantaine eisen. Voor een land als Canada geldt dat bijvoorbeeld bij definitieve export van een paard. Deze quarantaine is alleen gedurende de tijd dat de testen genomen worden en de uitslag bekend is. Heb je bijvoorbeeld een CEM-test nodig en neem je die vandaag, dan moet deze binnen 24 uur in het lab zijn en heb je zeven dagen daarna de uitslag. Oftewel, als vandaag de quarantaine ingaat kun je over acht dagen certificeren en bij een ruin nog sneller, aangezien een CEM-test dan niet nodig is.

Een langere quarantaineperiode is vereist bij landen zoals China, Mexico en Zuid-Afrika. Dan praat je hier al snel over een periode van vier weken en dan is er nog vaak een quarantaineperiode aldaar. In deze periode worden testen meerdere keren gedaan. Zo zijn er drie opeenvolgende CEM-testen, telkens met een interval van zeven dagen. Meerdere testen zijn noodzakelijk vanwege de incubatietijd. Een paard kan negatief getest worden bij binnenkomst, maar kan in theorie pas net voor de quarantaine besmet zijn. Voor de genoemde landen gelden ook behandelingen voor parasieten, interne en externe, en deze behandelingen moeten minimaal een x-aantal dagen voor de vlucht plaatsvinden.

Gevolgen verkeerde quarantaine

Eventueel kan de quarantaine op eigen locatie bij mensen plaatsvinden. Het is dan wel een vereiste dat de instructies heel goed worden opgevolgd en een ieder goed meewerkt. Als iets niet in orde is, kunnen er problemen volgen in het land van aankomst, wat erg vervelend is als een paard bijvoorbeeld net in Japan staat. Het zou niet voor het eerst zijn dat het gebeurt en men zich vervolgens alsnog met allerlei vragen tot ons moet richten.

Dat een quarantaine zeer nauwkeurig plaatsvindt is niet alleen van belang voor een individueel paard, maar zelfs voor de gehele paardensector. Als een zogezegd ‘verkeerd paard’ in het land van bestemming komt, kan zo’n land beslissen dat Nederland niet meer betrouwbaar is, waarna de import vanuit ons land tijdelijk wordt dichtgegooid. Daar heeft iedereen aldus een grote verantwoordelijkheid in.